Wystarczy
przeczytać Tołstoja, Dostojewskiego oraz Szekspira i właściwie
większość problemów życiowych jest rozwiązana – mówi Rafał Trzaskowski w
Przekroju.

Myślę, że Tołstoj by go wyśmiał.

Polecam mu przeczytać “Co to jest sztuka?”, gdzie Tołstoj takie pięknoduchostwo pięknie zaorał.