4 czerwca w Pieszycach, a 5 czerwca 1844 roku w Bielawie na Dolnym Śląsku doszło do powstania tkaczy. Powodem był ogromny wyzysk, praca ponad siły i niskie płace. Zrewoltowany tłum ruszył na fabryki i domy fabrykantów. Ściągnięte na miejsce wojsko pruskie zabiło 12 osób, a raniło ok. 100. Na wieść o rewolcie do zamieszek doszło również we Wrocławiu.

Walki tkaczy śląskich trwały od drugiej połowy XVIII wieku, były jednymi z pierwszych w ramach rodzącego się nowoczesnego kapitalizmu. Odbiły się szerokim echem daleko poza Śląskiem i stanowią jeden z fundamentów założycielskich ruchu robotniczego.