Protest Operatorów Numerów Alarmowych

Foto: Konfederacja Pracy

Dzisiaj pod Sejmem oraz pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów odbył się protest Operatorów Numerów Alarmowych.

Protestujący podkreślają brak perspektyw zawodowych, niskie wynagrodzenie, niewspółmierne do charakteru wykonywanej pracy i odpowiedzialności, co powoduje ogromną rotację wśród pracowników oraz zniechęcają potencjalnych kandydatów do podjęcia zatrudnienia na stanowisku Operatora. Obecne braki kadrowe prowadzą do niewydolności w obsłudze zgłoszeń na terenie większości województw.

Mimo wzrostu liczby odebranych zgłoszeń, spada liczba zatrudnionych.

Protest zorganizowała Organizacja Międzyzakładową Operatorów Numerów Alarmowych Konfederacji Pracy.

Więcej informacji i postulaty na stronie: https://protest112.pl/