Straszny ten socjalizm, znowu puste półki… a czekaj, to USA

To zdjęcie jest dla mnie symboliczne na różne sposoby. Ujawnia niejako czym kapitalizm w rzeczywistości jest. Nawet kiedy skrywa pustkę, próbuje maskować to fasadą „dostatku”.

Kiedy cię wyzyskują, to dla twojego dobra, kiedy cię oszukują w reklamach, to dla dobra „rynków”, bo kupując niepotrzebne ci towary wspierasz gospodarkę. A nawet pustka nie jest tu zwykłą pustką. To jest pustka znacząca.

Tak jak gmach polityczny zbudowany w ramach kapitalistycznej gospodarki, jest tylko fasadą demokracji, praw człowieka, wolności słowa, wolności w ogóle. To jedynie dekoracja.

Spróbuj jednak ją zerwać, przyjdzie ochroniarz, policjant i cię poturbuje. Prawda mogłaby cię wyzwolić, więc jest szczególnie niebezpieczna. Lepiej tam nie zaglądać. Przechadzajcie się pomiędzy półkami i oglądajcie wspaniałe wizualizacje świata, którego nie ma.

Iluzja, bez tego wszystko runie.