„Kwietyzm jest postawą ludzi, którzy mówią: inni robią to, czego ja nie mogę. Doktryna, którą wam przedstawiam, zdecydowanie neguje kwietyzm, ponieważ głosi: nie ma innej rzeczywistości, jak tylko działanie.

Idzie ona zresztą jeszcze dalej, ponieważ dodaje: człowiek jest tylko i wyłącznie projekcją, istnieje tylko o tyle, o ile realizuje siebie, jest tylko zespołem swoich czynów, jest tylko swoim własnym życiem”.

15 kwietnia 1980 r. w Paryżu zmarł Jean-Paul Sartre, pisarz i filozof.