Filantropia poniża i demoralizuje (…) Nie ma niczego moralnego w wykorzystywaniu własności prywatnej w celu łagodzenia straszliwych nieszczęść wynikających z instytucji własności prywatnej. Jest to zarówno niemoralne, jak i niesprawiedliwe. (…) Właściwym celem jest próba takiej przebudowy społeczeństwa, aby ubóstwo stało się niemożliwe.
Oscar Wilde, The Soul of Man under Socialism, 1891