Rozmowa z pielęgniarzem w Białym Miasteczku

Rozmowa w Białym Miasteczku z pielęgniarzem Gilbertem Kolbe o proteście zawodów medycznych, ich postulatach, pandemii i zapaści systemu ochrony zdrowia. Przeprowadzona 12 września 2021 roku.

Możesz słuchać również na tych platformach:

Czy ekonomiści nadążają za zmianą? Rozmowa po Kongresie Regeneracji Polskiej Sieci Ekonomii Wolnelewo

Co z tym długiem publicznym? Czy istnieją różne ekonomie, czy jedynie słuszna? Czy ekonomiści mają jakąś odpowiedź na kryzys klimatyczny i energetyczny? Czy ekonomist(k)a ma prawo wyjść w rozważaniach poza kapitalizm? W Warszawie 9 czerwca 2022 roku odbył się Kongres Regeneracji zorganizowany przez niedawno powstałą Polską Sieć Ekonomii. Celem Sieci jest prezentowanie innych nurtów ekonomii niż dominujący obecnie neoliberalny. Czyli nurtów z zakresu tzw. ekonomii heterodoksyjnej. Jako że interesuje mnie wszelka heterodoksja i poddawanie w wątpliwość rozmaitych oczywistości, odwiedziłem Kongres, a także przeprowadziłem rozmowę z przedstawicielem PSE, Janem J. Zygmuntowskim, wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego.