Zakończyć reprywatyzację – protest w Warszawie

Ani dnia więcej reprywatyzacji! – pod takim hasłem odbyła się manifestacja dzisiaj w Warszawie zorganizowana przez Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów.

Demonstracja miała związek z głosowaniem, które za kilka dni ma mieć miejsce w senacie. Nowelizacja art 156 K.P.A. ma zrealizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku (jeszcze sprzed „przejęcia” przez PiS). Blokuje ona anulowanie dawnych decyzji o przejęciu terenów na publiczną własność, co umożliwiło rozkwit biznesu reprywatyzacyjnego.

Pod Ambasadą USA organizatorzy odczytali umowę, którą w 1960 r. PRL zawarła z USA w sprawie roszczeń obywateli amerykańskich, Zrujnowany kraj wypłacił, licząc według dzisiejszej wartości pieniądza, 1,5 miliarda złotych. Rząd USA zobowiązał się natomiast do przejęcia na siebie wszelkich roszczeń z tego tytułu, a także brak udziału w jakichkolwiek wystąpieniach domagających się kolejnych odszkodowań. Stąd też zgromadzeni wyrażali zdziwienie, że USA po raz kolejny, łamiąc umowę, próbuje wyciągać od obywateli Polski pieniądze.

Były także obecne osoby ze społeczności żydowskiej w Polsce, którzy wyrażali oburzenie, że ta sprawa jest wykorzystywana w przepychankach nacjonalistycznych i gra się kartą antysemityzmu w tym kontekście. Przypomnieli, że przytłaczająca większość przedwojennych Żydów była biedna i także podlegała wyzyskowi czynszowemu ze strony kamieniczników rozmaitych narodowości. Przypomniano także, że kamienice polskie państwo w procesie reprywatyzacji oddawało także polskim szmalcownikom, którzy wyłudzali od Żydów idących na zagładę zrzeczenie się na ich rzecz własności.

Działają w tej sprawie rozmaite lobby posługujące się wszelkimi, także haniebnymi argumentami, aby zablokować przyjęcie tej nowelizacji. Stąd dzisiejszy protest. To, że polskie państwo nie uregulowało dotąd za pomocą odpowiedniego ustawodawstwa całościowo sprawy roszczeń nie jest winą lokatorów i mieszkańców Warszawy, którzy podnieśli to miasto z ruin.

Organizacje lokatorskie zapowiedziały walkę do końca o zakończenie reprywatyzacji.

Xavier Woliński