People don’t mind being challenged to do better if they know the request is coming from a caring heart.
Ken Blanchard

Ken Blanchard

W tym roku zamiast pochodu 1-majowego skierowanego głównie do aktywistów i aktywistek, ZSP Wrocław przeprowadził akcję informacyjną skierowaną […]